Skip to content

Glada att vi kan bemöta många av våra kunder på deras lokala språk

Vårt behov för DutchComs support började med att hjälpa holländska
kunder i vår kuPortfolio - IDEAL OF SWEDENndtjänst. Vi är riktigt glada att vi kan bemöta många av våra kunder på deras lokala språk.

Vårt samarbete med DutchCom utökades snabbt och vi använder nu deras expertis även för översättningar. DutchCom har varit väldigt behjälpliga vid lanseringen av vår nya chatbot – som gick live i september 2020 – där de tog ansvar för att översätta chattbottens svar från svenska till holländska.

Med en kunskap om e-handel kan DutchCom se helheten och översätta i enlighet med kontext. Vi ser det även som ett stor fördel att ha en översättare (nästan) direkt på plats hos oss. Det leder till bättre kvalitet och är tidsbesparande!

/ Louise Kvist
CEO Assistant
www.idealofsweden.com
IDEAL OF SWEDEN logo